Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 18.10.2020 още 1 дни
  • Фирма директно набираща персонал

Продавач - консултант

Щайнбергер ООД България, София

Продавач - консултант за кабели, осветителни тела, консумативи, озвучителна техника и видеонаблюдение.

- Обслужва клиентите на търговския обект като ги запознава с вида и начина на употреба на продаваните стокиИЗИСКВАНИЯ:
- завършено средно образование
- желание за работа в динамична среда
- приветливост и учтивост

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:
- въвеждащо обучение
- постоянен трудов договор
- локация в центъра на София


wave