Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 1300-2000 лв/месечно
  • Мениджмънт
  • Не се изисква опит
  • 18.10.2020 още 1 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Проектант по част ВиК

Би енд Джей Груп ООД България, София

Фирмата търси проектант за ВиК мрежи и съоръжения.
Да има опит с работа на Hydra & Canalis и други аналогични софтуери.
Да има опит в проектирането на ВиК мрежи и съоръжения.
Да познава нормативната уредба, да има опит при изготвяне на Технически проекти за инфраструктурни ВиК обекти. Да има опит при изготвяне на КС със специализиран софтуер.
Да е отговорен, съвестен, креативен и коректен професионалист.
Да владее английски език писмено и говоримо.
Желателно шоф. книжка кат. "В".


wave