Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 18.10.2020 още 1 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Оперативен счетоводител

ФИНАНС КОНСУЛТ 2009 ООД България, София

 Оперативен счетоводител в счетоводна кантора-работата е свързана с осчетоводяване на първични счетоводни документи/фактури,протоколи и пр/, изготвяне на вторични счетоводни документи,изготвяне и начисляване работни заплати, осчетоводяване на банкови документи и обработка на дълготрайни активи, изготвяне на данъчни и осигурителни декларации,документи по ЗДДС и Интрастат,изготвяне на служебни бележки на персонала на фирмите, изготвяне на трудово-осигурителни документи/трудови договори,заповеди и споразумения/ с помоща на счетоводен софтуер.
Необходими знания и умения:
Познаване на законите свързани със счетоводството-ЗДДС,ЗКПО,ЗЗД,КТ,КСО,ЗДДФЛ,Интрастат, ЗСч и тн
Професионален опит/трудов стаж/ на такава длъжност - 5години
Добро познаване и работа с MS Windows и Office пакет
Сключване на трудов договор със срок на изпитване 6 месечен

wave