Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 18.10.2020 още 5 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

ЕЛЕКТРОТЕХНИК

ЕН ЕР КОНСУЛТИНГ ЕООД България, София

"Ен Ер Консултинг" ЕООД е нова бързоразвиваща се компания, която цени своите служители. Ние сме специализирани в ремонта и поддръжката на превозни средства и в други специфични дейности и услуги. Наши клиенти са големи международни компании. Във връзка с разширяване на нашата дейност търсим да назначим квалифициран и мотивиран специалист за длъжността:

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИК


Основни функции и задължения

• Демонтира, монтира и ремонтира ел. машини, агрегати и възли;

• Настройва релейната защита на ТПС и отстранява сложни повреди по ел. част;

• Извършва цялостно изпитание на електрическата част на ТПС и на ел. машини след извършване на ремонта;

• Изработва резервни части;

• Участва при разработването на нови технологии за ремонт;

• Заготвя чертежни схеми на определени вериги, уреди, апарати;

• Взема самостоятелни решения в производствения процес;

• Отговаря за качеството и срочността на извършената работа;

• Поддържа висока хигиена на работното място;

 

Изисквания към кандидата

•Средно/Висше образование - електротехника, електрообзавеждане, електроснабдяване, електрически машини и автоматика и др.;

•Практически познания и опит - 1 година;

•Наличие на документ за завършено образование - подходящо за длъжността;

•Добри теоретични познания по специалността;

•Възможност за самостоятелно извършване дейности и работа в екип;

•Извършване на измервания с електрически измервателни уреди;

•Познаване на изискванията за безопасност при работа с електрически уредби;


Ние предлагаме:

Коректни трудови взаимоотношения;

Обучение според стандартите на компанията и вътрешната ѝ система за обучение;

Мотивиращо възнаграждение

Премии за Великден и Коледа

Субсидиран обяд

Осигуряване на общежитие за служители на фирмата

 

Очакваме Автобиография и актуална снимка при проявен от Ваша страна интерес на e-mail: hr.nrconsulting@nrconsulting.eu

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.


wave