Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 1000-1300 лв/месечно
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 18.10.2020 още 1 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Куриер логистик

ЕНЧЕВА И ЦЕНОВ ЕКСПРЕС ООД България, Ловеч

Задължения:
- приема и доставя куриерски пратки от/до адреси и офис на клиенти на "Еконт Експрес" ООД; - приема и извършва плащания, свързани с куриерските услуги, издава необходимите за това документи; - оформя товарителниците за пратките, съгласно разпорежданията на клиентите; - управлява служебен автомобил, спазвайки правилата за движение и фирмена култура;
- следи и отговаря за правилното и безопасно транспортиране на пратките
Изисквания към кандидата: - минимум средно или средно специално образование; - свидетелство за управление на МПС категория B
- компютърна грамотност е задължителна ,тъй като се работи с таблет - комуникативна личност и да притежава умение за работа с клиенти; - желание за обучение и развитие. - кандидатът да не е студент редовна форма на обучение.
Необходими документи при кандидатстване:
-автобиография с актуална снимка; -копие от диплома за средно/ висше образование.
-удостоверение от КАТ ,че няма задължения към тях -свидетелство за съдимост -препоръка от предишен работодател
Енчева и Ценов Експрес ООД представител на куриерска фирма Еконт Експрес предлага: - провеждане на задължителното обучение към Център за професионална квалификация към "Еконт Експрес" ООД за придобиване II степен на професионална квалификация за част от професия “ КУРИЕР, без което кандидатът не би могъл да изпълнява служебните си задължения,като обучението се заплаща от нас ,а не от кандидата. - трудов договор, съгласно всички изисквания на българското законодателство.

wave