Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 2800 лв/месечно
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 18.10.2020 още 7 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

БУЛГАРКОМ КРАНОВА ТЕХНИКА ЕООД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ :

МОНТАЖНИК ПОДЕМНА ТЕХНИКА

Описание и изисквания

Задължения:

 - монтаж, демонтаж, поддръжка и ремонт на електрическата част на кулокранове и подемници;
 - електрическо захранване на кранови механизми;
 - проверка и пробно пускане на подемните машини в експлоатация;
 - дава указания на длъжностните лица за правилната експлоатация на кулокранове  и подемници.

 Изисквания:

 - средно техническо образование /електротехника се счита за предимство/;
 - да притежава добри теоретични и практически познания по електрическата част на повдигателните съоръжения;
 - да познава електрическите схеми, реда и изискванията за извършване на монтаж и ремонт на подемни машини.

Ние предлагаме:

- възнаграждение адекватно на поеманите отговорности с възможност за развитие;

- отлични условия за работа.


Очакваме вашето СV и актуална снимка.wave