Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • Мениджмънт
  • Не се изисква опит
  • 18.10.2020 още 7 дни
  • Фирма директно набираща персонал

Търговски директор

А Профи Груп ЕООД България, София

„А-Профи Груп“ ЕООД е успешна фирма, специализирана в продажби на помощни материали и оборудване за хранително-вкусова и медицинска промишленост, официален представител на редица немски фирми-производители, стабилен и надежден работодател обявява конкурс за заемане на вакантна позиция „Търговски директор“.
Изисквания :

• Мъж/жена
• Над 3 години успешен опит на работа на ръководни длъжности в предприятията от хранително-вкусовата промишленост
• Висше образование
• Лидерски качества, опит във взимането на стратегически решения
• Инициативност, енергичност, аналитичен и структуриран начин на мислене
• Висока степен на самомотивация и самодисциплина, системен подход към работата
• Опит в създаването и реализацията на успешна политика на продажби във фирма
• Опит в намирането на необходими контакти в различни сфери от бизнеса и построяването на устойчиви и ефективни делови отношения с партньори
• Опит в продажбите на професионални химикали, ферменти, филтрационни материали, лепило за хранително-вкусовата промишленост ще се счита за предимство.
• Предимство – руски и английски езици на добро ниво

Задължения:
• Стратегическо и оперативно планиране, разработка на търговската стратегия на предприятието
• Организация на взаимодействието между търговския и другите отдели във фирмата
• Анализ на пазара (клиенти, конкуренти, доставчици)
• Водене на преговори с ключови клиенти
• Формиране на политиката на продажби: стратегия, цени, асортимент
• Повишаване ефективността на системата на продажби
• Разработване на маркетинговата политика, контролиране на маркетинговата, рекламната активност, развитието и напредъка на предприятието
• Развитие на съществуващи и намиране на нови канали за продажби
• Формиране на алгоритъма на работа на всеки канал за продажби
• Оперативен контрол върху работата на мениджърите по продажби
• Оценка ефективността на работата на структурните звена и внедряване на мерки за подобряване на резултатите
• Снижаване на разходите на фирмата
• Планиране на регионалното развитие
Условия за работа:

• Официален трудов договор
• Петдневна работна седмица
• Възможни са командировки
• Достойно ниво на заплащане (по резултати от интервюто)
• Работа в офис в гр. София, ул. Пирин №73

wave