Информация
  • Постоянна работа
  • Непълен работен ден, почасова
  • 800-1000 лв/месечно
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 18.10.2020 още 2 дни
  • Фирма директно набираща персонал

Оперативен счетоводител

Ай Еф Джи Консултинг ЕООД България, София

Във връзка с разширяване на дейността си счетоводна къща Ай Еф Джи Консултинг ЕООД търси да назначи служител на позицията Оперативен счетоводител.

Описание и изисквания за длъжността:
- Приемане и обработване на документи в счетоводната програма
- Проверка на фактури, осчетоводяване на доставки и на разходи
- Закриване на плащания от клиенти и плащания към доставчици
- Участие в изготвяне на месечна декларация по ДДС
- Изготвяне на справки за вземания и задължения
- Изчисляване и осчетоводяване на заплати на персонала на трудов и граждански договор
- Други задачи възложени от Ръководител на счетоводен отдел

Изисквания към кандидата:
- Висше Образование в сферата на Финансите и Счетоводството
- Познаване на нормативните документи в областта на финансово-счетоводната дейност
- Аналитичност, прецизност и внимание към детайлите
- Организираности умения за работа в екип
- Опит като оперативен счетоводител не по-малко от 3 години
- Добра компютърна грамотност - MS Office (отлично владеене на Excel);

Нашето предложение:
- Възможност за дългосрочна кариера и професионално развитие
- Отлични условия за работа в млад и динамичен екип
- Осигуровки за всички социални рискове на реалното възнаграждение
- Отлична работна атмосфера и условия на труд и коректно отношениеКандидатите ще бъдат оценени по документи и чрез интервю-събеседване.

wave