Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 2000-2300 лв/месечно
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 18.10.2020 още 1 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Специалист развитие ВЕИ проекти

РИАЛ СТЕЙТС ЕООД България, София

Познания в областта на енергетиката и по-специално фотоволтаични централи. Да има опит в разработка на проекти за енергийни обекти от възобновяеми енергийни източници.
Нашите изисквания са:
- отлична компютърна грамотност;
- отлично владеене на английски език;
- работа в екип;
- комуникативност;
- отговорност и коректност при изпълнение на задълженията си;
wave