Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 2300-2500 лв/месечно
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 18.10.2020 още 1 дни
  • Фирма директно набираща персонал

Инженер

РИАЛ СТЕЙТС ЕООД България, София

Инженер с опит в областта на енергетиката и по-специално производство на електроенергия от фотоволтаични централи. Да е запознат с изграждане и поддръжка на такъв вид енергийни обекти.
Нашите изисквания са:
- отлична компютърна грамотност, включваща използване на AUTOCAD;
- отлично владеене на английски език;
- отговорност при изпълнение на задълженията си;
- умения за работа в колектив;
- коректност;
wave