Информация
 • Постоянна работа
 • Пълен работен ден
 • Служители, работници
 • Не се изисква опит
 • 18.10.2020 още 7 дни
 • Фирма директно набираща персонал

Складов Администратор

Теленор България България, София

Теленор е водеща телекомуникационна компания с над 3,1 милиона активни потребители в България. От 1 август 2018 г. Теленор България, заедно с Теленор Унгария и Теленор Сърбия и Черна Гора, сa част от PPF Group. PPF Group е реализирала инвестиции в множество пазарни области - банкови и финансови, телекомуникации, биотехнологии, застраховане, недвижими имоти и селско стопанство. PPF Group оперира в 22 страни в Европа, Азия и Северна Америка.


Ние вярваме, че успешната социална стратегия на всяка компания започва с отговорността към хората, които градят нейния успех и доброто ѝ име. Грижата и признанието за хората, които работят при нас е основен фактор за растежа на нашата компания. Затова ние се стараем да им осигуряваме отлични условия за труд и почивка, да развиваме техния потенциал и да мотивираме тяхното по-добро представяне.

Ако и ти вярваш в това и си убеден, че можеш да ни помогнеш да станем по-добри във всичко, което правим, стани част от тези над 1800 амбициозни, любопитни, знаещи и можещи хора, които движат Теленор напред.

 

Описание на ролята:

Осъществява различни дейности свързани с получване, заприхождаване, съхраняване и отпускане на стоки, материали и готова продукция съобразно планираните графици.

 

Отговорности:

 • Организира, упражнява контрол и участва в процеса за получаване, заприхождаване, съхраняване и експедиране на търговски стоки, материали, готова продукция,съобразно вътрешните процедури на компанията
 • Отговаря за правилното етикетиране на стоките и материалите
 • Отговаря за качествения и количествения контрол при прием на стоки и материали и върнати стоки и материали
 • Организира и поддържа архив на документацията свързана с приемането, заприхождаването, съхраняването и експедирането на стоки и материали
 • Организира и извършва дейности по товарене и разтоварване
 • Работи с програма за управление на складовата наличност посредством безжично терминално устройство
 • Организира и участва в инвентаризациите на складовете

 

Изисквания:

 • Средно образование (висше образование в сферата на логистика се счита за предимство)
 • Компютърна грамотност
 • Опит в работа със складова програма
 • Организираност, експедитивност и отговорно отношение към работата
 • Правоспособност за управление на електрокар е предимство
 • Готовност за полагане на физически труд
 • Коректност и лоялност

 

Ние ще ти предложим:

 • Позитивна работна обстановка, предразполагаща към постигане на високи резултати.
 • Преференциални цени за мобилни апарати и аксесоари
 • Преференциални цени за мобилни услуги
 • Ваучери за храна
 • Надбавка над основното възнаграждение за транспорт
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Преференциални цени за спортни карти (Мултиспорт)

 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Кандидатурите се разглеждат при пълна конфиденциалност и при спазване на приложимото законодателство относно обработването на лични данни.


wave