Информация
  • Постоянна работа
  • Непълен работен ден, почасова
  • Мениджмънт
  • Не се изисква опит
  • 18.10.2020 още 1 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Мениджър бизнес развитие

Юнивърсъл Беенфитс Клъстер ЕООД България, Пловдив

UNIVERSAL BENEFITS CLUSTER иновативна компания, която интегрира съвременните дигитални и маркетингови технологии и с това изгражда ново лице на финансово-осигурителния пазар в България. Ние се развиваме бързо и разширявайки своята дейност в страната търсим МЕНИДЖЪР БИЗНЕС РАЗВИТИЕ, с който да изградим нашия бизнес в региона.

Основен акцент при избора на подходящия кандидат се поставя върху личностните качества:
• Инициативност и вътрешна мотивация
• Стремеж към успешна кариера и възнаграждение адекватно на постиженията
• Готовност за поемане на отговорност
• Умения за работа с хора и в екип
• Справяне с организационни и административни дейности

За предимство при избора на кандидат ще се считат:
• Успешен търговски опит и/или търговски усет
• Умение за справяне с проблеми и работа под напрежение
• Предишен опит на позиция с ръководен капацитет
• Социални умения и умения за водене на разговор
• Презентационни умения и умения за преподаване

Позицията МЕНИДЖЪР БИЗНЕС РАЗВИТИЕ предлага една отлична възможност на амбициозни и мотивирани хора да навлязат в динамичния свят на финансово-осигурителните услуги, без да се налага да имат предишен опит или познания в областта.МЕНИДЖЪР БИЗНЕС РАЗВИТИЕ ще бъде обучаван, ръководен и подпомаган от Компанията, с цел в краткосрочна перспектива да разгърне максимума на възможностите си, както и да изгради и реализира мениджърския си капацитет. Пред успешния МЕНИДЖЪР БИЗНЕС РАЗВИТИЕ стои възможността за съставяне на собствен екип, за чиято работа и успехи да отговаря.

Дейността на МЕНИДЖЪР БИЗНЕС РАЗВИТИЕ включва, но не се ограничава само до:
• Подпомагане работата на афилиейт мениджърите
• Участие в дейностите по подбор и обучение на хора
• Създаване на отношения с клиенти и поддръжка на съществуващите такива
• Подпомагане дейността на новопостъпилите афилиейт мениджъри

На успешния кандидат ще предложим:
• Работа в млад и ентусиазиран екип от професионалисти с чувство за хумор
• Професионално въвеждащо и продължаващо обучение
• Менторска подкрепа от по-опитен мениджър
• Адекватно възнаграждение, пряко обвързано с постигнатите резултати по договор за възлагане
• Ясна и реалистична бонусна схема
• Свобода за управление на работния процес и работното време
• Възможност за кариерно развитие, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план

МЕНИДЖЪР БИЗНЕС РАЗВИТИЕ, който демонстрира силни професионални качества и показва добри резултати може в средносрочна перспектива да разчита на редица бонификации, сред които:
• Организирани от компанията социални мероприятия – семинари, тиймбилдинги, почивки и др.
• Спонсорирани проспекти – клиенти с висок потенциал за реализация на продукти
• Персонални социални придобивки

wave