Информация
 • Постоянна работа
 • Пълен работен ден
 • Служители, работници
 • Не се изисква опит
 • 18.10.2020 още 7 месеца
 • Фирма директно набираща персонал

"Карол-Фернандес мийт" ООД - лидер в производството и продажбата на месни продукти, търси да назначи:

 • Опаковчици - опаковане и етикетиране на готова продукция
 • Общи работници за производствената част
Ние предлагаме:
 • Постоянна и дългосрочна работа на трудов договор, платен годишен отпуск и други - по КТ.
 • Осигуряване върху реално полученото възнаграждение.
 • 8 часов работен, пет дневна работна седмица.
 • Много добри възможности за развитие на специални професионални умения.
Изисквания:
 • Добри трудови и хигиенни навици;
 • Личностни качества – работоспособни хора, умеещи да работят в екип;
 • Отговорни към работата.

Ще очакваме Вашата автобиография и снимка. Предоставените от вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. „КФМ” ООД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор.

wave