Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 18.10.2020 още 7 дни
  • Фирма директно набираща персонал

Специалист управление на уязвимости

Райфайзенбанк (България) ЕАД България, София

Ако Вие имате:
- Висше образование в областта на информационните технологии
- 3 години опит на същата или подобна позиция
- Познания по методологиите за управление на информационната сигурност
- Добро владеене на английски език
- Умения за работа в екип
- Аналитични способности и умения за разрешаване на проблеми


И искате да се развивате професионално в насока:
- Управление на инциденти и проблеми, свързани с информационната сигурност, вкл. извършване на разследвания
- Регулярно сканиране за уязвимости в ИТ инфраструктурата на банката
- Експертни действия по създаване и реализиране на мерки за защита на база констатираните уязвимости
- Поддържане превантивни мерки и симулации срещу измами/щети извършвани чрез електронни канали
- Участие в проекти и екипи за дефиниране и валидиране на изискванията за сигурност
- Участие в дейностите по планиране, изпълнение, мониторинг и поддръжка на програмата за информационна сигурност
- Прилагане на действащите стандарти за сигурност и добрите практики


При нас ще намерите:
- Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в една от водещите банки в България
- Възнаграждение, съобразено с отговорностите на длъжността и пазарните нива
- Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията
- Динамична и предизвикателна работа
- Допълнително здравно осигуряване
- Застраховка Живот/ Злополука
- Ваучери за храна
- Спортна карта
- Преференциални условия при ползване на банкови услуги и продукти


Споделете бъдещето си с нас!
Изпратете Вашата автобиография като използвате бутона за кандидатстване под текста на обявата.
Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.
Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

wave