Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 2500-2800 лв/месечно
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 18.10.2020 още 1 дни
  • Фирма директно набираща персонал

ОБЕКТОВ ГЕОДЕЗИСТ

Маркан ЕООД България, Самоков

Обекти в град Самоков и село Горни Окол община Самоков

 

Изисквания към кандитатите:

- висше или техническо образование специалност геодезия

- Техническа грамотност и трудов стаж минимум 3 години по специалността.

- Умения за работа в екип.

- шофьорска книжка, категория Б

- компютърна грамотност

- възможност за пътуване

 

Специфика на дейностите:

- Заснемане на терени

- Измервания и засичания на количества при земни работи и вертикални планировки

- Контрол и координация на СМР

- Оформление на геодезически снимки

- Подготовка на необходимата документация съгласно нормативната уредба в строителството

- трасиране на оси на сгради и съоръжения

- геодезически измервания с тотална станция и GPS станция

- съставяне на съпътстващата измерванията документация

- работа със специализиран геодезически софтуер


 

Ако смятате, че разполагате с необходимата техническа подготовка желаете да работите в екип от професионалисти

 

Моля изпратете CV. Избраните кандитидати ще бъдат поканени на разговор.


wave