Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 1500-2000 лв/месечно
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 18.10.2020 още 1 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Международни шофьори категория С

ПИРГОВИ ООД България, Казанлък

Транспортна фирма набира международни шофьори категория С + Е, за международен транспорт от България до Русия 

wave