Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 1000-1200 лв/месечно
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 18.10.2020 още 2 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Техник - механик

Балкан Райс ООД България, Ковачево

Ремонт, поддръжка и експлоатация на сушилни и транспортни пътища за зърно(редлери и елеватори) към Оризарен цех в с. Ковачево, общ. Септември. Осигурен транспорт от гр. Пазарджик и/или гр. Септември и Белово.

wave