Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 650-700 лв/месечно
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 18.10.2020 още 2 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Оперативен счетоводител

АТТИКА ЕООД България, Гоце Делчев

Осчетоводяване на фактури
Осчетоводяване на банка
Осчетоводяване на ТРЗ
Административни услуги

wave