Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 1100-1300 лв/месечно
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 18.10.2020 още 7 дни
  • Фирма директно набираща персонал

Дефектоскопист по безразрушителен контрол

ДАТЕЛ-ОДД България, София

Дефектоскопист„ДАТЕЛ” ООД
Търси да назначи квалифициран и мотивиран специалист с подходящите опит и знания за длъжност:


ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО КОНТРОЛ БЕЗ РАЗРУШАВАНЕ

1. Кратко описание на длъжността: Изпълнителска дейност по контрол на материалите и съоръженията със стандартите и изискванията за качество с помощта на методи и апаратура за безразрушителен контрол.
2 . Изисквания за длъжността:
- Средно техническо образование;
- Компютърна грамотност;
- Шофьорска книжка
- Желателно е да притежава сертификат, минимум 2-ро ниво по два от основните методи RT;UT PT, съгласно БДС EN ISO 9712;
-При непритежаване на сертификат фирмата има готовност да извърши обучението на подходящия кандидат.
3. Личностни качества и умения:
- Висока дисциплинираност и отговорност за работа;
- Умение за работа в екип;
- Комуникативност;
- Прецизност и аналитично мислене;

Само с одобрените кандидати ще осъществим контакт.

wave