Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 1100-1300 лв/месечно
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 18.10.2020 още 1 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Инспектор електроконтрол

ДАТЕЛ-ОДД България, София

Инспектор електроконтрол

За позиция Инспектор електроконтрол - кандидата трябва да има опит в такава дейност.
За двете позиции - Заместник ръководител и Инспектор, важат най-общо следните изисквания:
1. Заплащането е по договаряне - в зависимост от уменията на кандидата и излагането на основателни доводи при събеседване с работодателя.
2. Да има завършено висше образование за електроинженер по някоя от следните специалности: електротехника, електроенергетика или електрообзавеждане на промишлени предприятия. Минимално допустим образователен ценз - бакалавър.
3.Предимство за кандидата е, ако има трудов стаж в областта на електроконтрола.
4. Желателно е, но не задължително да владее английски език.
5. Да има шофьорска правоспособност категория В.

6. Да има готовност за чести командировки и пътувания в страната.
7. Да е комуникативен и да умее да се вписва в колегиална трудова среда.

wave