Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 800-1200 лв/месечно
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 18.10.2020 още 1 дни
  • Фирма директно набираща персонал

Администратор в автобояджийски център

Джувита ЕООД България, Пазарджик

Най-новият автобояджийски център в Пазарджик – "PICASSO", търси да назначи администратор.

ОТГОВОРНОСТИ:

- Прием на МПС за ремонт, и издаване на клиентите;
- Изготвя графика на автосервиза и следи за неговото изпълнение;
- Организира работния процес в автосервиза при спазване на технологията на ремонта;
- Извършва необходимата комуникация с клиентите (изготвяне и изпращане на оферти за цена на ремонт и технически становища, проформи фактури и т. н.);
- Участва в поръчването на резервни части;
- Води комуникация с доставчици, организира доставката на необходимите за дейността материали.
- Издава всички съпътстващи ремонта документи (сервизни заявки, фактури, протоколи и т. н.), както и необходимите справки и отчети за мениджмънта чрез специализирания фирмен софтуер.

УСПЕШНИЯТ КАНДИДАТ:

- Желателно е да има опит на подобна позиция в сервиз;
- Демонстрира задълбочено познаване на устройството на съвременните автомобили и технологичните процеси при ремонта;
- Има отлични умения за работа с МS Office и Internet;
- Е самоинициативна, динамична, отговорна и комуникативна личност;
* Предимства: техническо образование, опит като автомеханик.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

- Перспективна работа в престижна компания;
- Възможности за професионално развитие;
- Основно възнаграждение, бонуси и премии свързани с извършената работа;
- Обучение и опреснителни курсове в страната и в чужбина;
- Работа в чиста работна среда, с оборудване, материали и консумативи, от водещите компании в авторепаратурата.

- Заплащане в изпитателният срок на договора - 800 лева. След изтичането му, заплатата ще бъде увеличена до 1200 лева. 

wave