Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 650 лв/месечно
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 18.10.2020 още 7 дни
  • Фирма директно набираща персонал

Перач перално стопанство

СС 2001 АД България, София

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Осъществява целия процес на изпиране, изглаждане или почистване с препарати, спално бельо, кърпи,дрехи и др.получени от клиенти или предадени от камериерския състав на хотела.

Трудови задачи и задължения,характеризиращи длъжността:

1.Получава мръсното за изпиране бельо;

2. Подбира по вид, цвят и състав бельото и го докарва с количка до машината,зарежда машината с необходимото количество пране, поставя перилния препарат, съгласно технологията и задвижва машината;

3. Контролира работата на пералната машина и протичането на процеса на изпиране на бельото;

4. Спира машината, изважда изпраното пране и го откарва до сушилнята;

5. Глади бельото, като спазва определената технология;

6. Предава изпраното и изгладено бельо или почистените дрехи на клиенти на камериерка срещу определен документ;

7. Води необходима отчетност за изпраното бельо;

8. Следи непрекъснато за качеството на изпраното, изгладеното или почистено бельо и дрехи;

9. Поддържа чисто пералното помещение и съоръженията в него;

10. Уведомява незабавно домакина в случай на отсъствие от работа поради заболяване;

11. Изпълнява и други конкретно възложени задачи,присъщи за изпълняваните от него задължения;


РАБОТНО ВРЕМЕ

8 часов работен ден, 5 на 2 в график

wave