Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 610 лв/месечно
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 18.10.2020 още 7 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Софийски Университет “Св. Климент Охридски” търси да назначи:
Техник на електроинсталации за Ректорат
Отговорности:
Ежедневна поддръжка на ел. таблата;
Демонтаж на ел. табла, осветителни тела, кабелни съоръжения, ел.двигатели, ел.кабели положени в кабел канали;
Монтаж на осветителни тела, ел.табла, електромери, монтаж на кабелни канали и свързаните с тях компоненти в отделни кабинети и аудитории в неголям обем в сградите;
Полагане на проводници под мазилка, по тухлена стена със скоби;
Присъствие и контрол при дейността на външни фирми;
Изисквания:
• Завършено висше и/или средно техническо образование;
• Минимум трета квалификационна група за работа с електрообзавеждане с напрежение до 1000 волта;
• Умения за работа в екип;
• Отговорно отношение към работата;
Предимства:
• Придобит професионален практически опит;
Условия на труд:
Трудов договор с основна работна заплата 610 лева;
Необходими документи:
Автобиография с актуална снимка, копие от диплома за образование и свалифокация;
Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.
На събеседване ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

wave