Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 1500-2500 лв/месечно
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 18.10.2020 още 2 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Техник слаботокови системи

КРАФТ ТРЕЙД ООД България, София

Отговорности и задължения:
- Изграждане на Системи за сигурност и слаботокови инсталации;
- Изграждане на структурно-кабелни системи;
- Техническа поддръжка на обекти.

Нашите изисквания към кандидатите:
- Задължително опит в изграждане на системи за сигурност (СОТ, видео, пожаро, контрол на достъп).
- Познания в областта на изграждането на мрежови устройства;
- Познания в областта на конфигуриране на мрежови комутатори и рутери;
- Завършено минимум средно техническо образование;
- Мотивация за работа и усъвършенстване;

На одобрените кандидати ще предложим:
- отлично възнаграждение;
- възможност за професионално развитие;
- коректност в трудовите отношения;
- фирмено обучение за служителите, желаещи да се развиват в сферата на сигурността;
- професионално развитие за служителите, показали сериозно отношение към работата;

За кандидатстване:
- Автобиография;
- Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Предоставените от вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.
На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

wave