Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 1600-2500 лв/месечно
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 18.10.2020 още 2 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Електротехник

КРАФТ ТРЕЙД ООД България, София

- Изграждане на вътрешни електроинсталации, окабеляване, кабелни трасета, монтаж на осветителни тела, ключове, контакти, подвързване на машини и съоръжения;
- Изграждане на заземителни и мълниеводни инсталации;
- Изпълнение на електро табла - монтаж и подвързване;
- Изграждане на пожароизвестителни и оповестителни централи;
- Други дейности, произтичащи от длъжността и характера на работата на фирмата.

Изисквания:
- Опит в изграждането на електроинсталации;
- Добри комуникационни умения и способност за работа в екип;
- Самоорганизираност, чувство за отговорност, лоялност
- Познания и умения за разчитане на технически чертежи и документация;
- Умение за работа в динамична среда;

Ние предлагаме:
- Стартова заплата 1600лв.;
- Отлични условия на труд ;
- Осигуровки ;
- Постоянен трудов договор ;


За кандидатстване:
- Автобиография;
- Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Предоставените от вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.
На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

wave