Информация
 • Постоянна работа
 • Пълен работен ден
 • 1200-1500 лв/месечно
 • Служители, работници
 • Не се изисква опит
 • 18.10.2020 още 1 месеца
 • Фирма директно набираща персонал

Монтьор - ремонт на машини и оборудване

ПАЛЕТИ БГ ЕООД България, Елин Пелин

 • Монтаж , демонтаж и ремонт на строителни, пътни и железопътни машини, оборудване и инсталации.
 • Участва в ремонта на строителни, пътни и железопътни машини и техните двигатели, механизми и детайли, като ги почиства, смазва и гресира.
 • Има организационни и технологически връзки и работи във взаимодействие с работници по експлоатацията.
 • Извършване на контролни измервания на параметрите, на основните и важни системи.
 • Определяне степента на износване на детайлите.
 • Установява и отстранява всички повреди по двигателите.Отговаря за съхранението, опазването и поддръжката на повереното му имущество.
Носи финансова и материална отговорност, причинени от неправилна работа при извършване на ремонта.
Да опазва фирмената тайна. • Трябва да има теорични познания относно правилата за експлоатация на всички видови МПС;
 •  Да може да извършва или да участва в извършването на поддържането и ремонта на машините по съответните технологични карти;
 • Да знае принципа и начина на работа на ДВГ;
 • Устройството, принципите на работа, техническата характеристика на МПС; устройството и действието на отделните възли и механизми на МПС;
 • Да извършва всички видове следремонтни изпитания;
 • Да взима участие при поддържането, монтажа, демонтажа и ремонта на отделните възли и агрегати.


1. Образование: средно специално.
2. Професионален опит.
3. Творчество и инициативност.
4. Съвместяване на професии, специалности и функции. 


Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете Ваша автобиография и актуална снимка.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Изпратените от Вас документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД.

wave