Информация
 • Постоянна работа
 • Пълен работен ден
 • 1200 лв/месечно
 • Служители, работници
 • Не се изисква опит
 • 18.10.2020 още 1 месеца
 • Фирма директно набираща персонал

Шлосер

ПАЛЕТИ БГ ЕООД България, Елин Пелин

Описание и изисквания:

Палети БГ ЕООД е компания специализирана в производството и търговията с продукти от дървесина. От основаването си през 2003 година до днес тя се утвърждава като една от водещите компании в дървообработването в България.

За нашият нов производствен център в гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, търсим да назначим Шлосер.

Отговорности и задължения:


 •  Извършва шлосерска обработка.
 • Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността:
 • Очертава детайли по шаблон. Оразмерява и разчертава детайли. Разчертава и       центрова отвори за скрепителни винтове и щифтове.
 • Изсича детайли, пробива и зенкерова отвори с ръчна или стационарна пробивна машина, нарязва резба – ръчно или машинно, калиброва резба. Просича работния профил на основата на инструмента.
 • Изпилва детайли, шмиргелова с ръчен или стационарен шмиргел.
 • Заточва свредла, секачи, шибъри и обикновени режещи инструменти. Почиства, промива и смазва /консервира/ инструменти.
 • Отстранява груби деформации след термообработка.
 •  Извършва основни пресмятания по допуски и сглобки.
 • Изпълнява и други задачи, възложени му във връзка с изпълняваната работа.


 • Отговаря за спазване на зададените по чертожните параметри.
 • Носи отговорност за вреди поради престой по негова вина.
 • По безопасност на труда:

 Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
 • При изпълнение на своите задължения е длъжен да ползва работно облекло.
 • По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
 • При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител на предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя.

Фирмата предлага:
• Работа в стабилна компания с дългосрочни ангажименти;
• Постоянен трудов договор;
• Коректност в трудовите отношения.
• Добро възнаграждение.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете Ваша автобиография и актуална снимка.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Изпратените от Вас документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД.


wave