Информация
 • Постоянна работа
 • Пълен работен ден
 • 900 лв/месечно
 • Служители, работници
 • Не се изисква опит
 • 18.10.2020 още 5 месеца
 • Фирма директно набираща персонал

Описание на длъжността:

 • Приема децата и извършва сутрешен филтър в детската градина.
 • Организира, участва и контролира осъществяването на грижи за децата.
 • Проследява хигиената в детската градина.
 • Извършва предписаните медицински процедури.
 • Записва медицинска информация за децата и различни показатели за здравословното им състояние; води медицинската документация.

Изисквания за заемане на длъжността:
 • Завършено медицинско образование - медицинска сестра;
 • Опит в работата с деца;
 • Позитивно мислене;
 • Комуникативна, енергична и креативна личност.
 • Отговорност, самоконтрол, коректност и такт;
 • Умения за работа в екип.

Ние предлагаме:
 • Работа на смени, на пълен работен ден;
 • Работа в спокойна среда;


wave