Информация
  • Временна работа
  • Пълен работен ден
  • 1000-1200 лв/месечно
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 18.10.2020 още 7 дни
  • Фирма директно набираща персонал

Офис сътрудник - секретар

ЕКОПАРТНЕРС ЕООД България, София

Осъществява техническото обслужване на офиса като отговаря на телефонни обаждания, получава, изпраща, превежда и предава кореспонденцията, набира и оформя текстовете на писма и документи.Набира и оформя текстовете на документите съобразно дадените му оказания. Извършва превод на документацията от английски на български и обратно.

Следи за техническото състояние на ползваната техника. 

Изпълнява и други задължения възложени му от ръководството на компанията, свързани с работата му.

wave