Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 990 лв/месечно
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 18.10.2020 още 7 дни
  • Фирма директно набираща персонал

Медицинска сестра за ОУ Васил Априлов

Община Варна България, Варна

Филиал ,,Детски ясли’’- Община Варна търси да назначи медицинска сестра за ОУ ,,Васил Априлов’’ на пълен работен ден (8 часа дневно - от понеделник до петък)

 

Основни задължения:
- Наблюдава здравословното състояние на учениците, като лично информира директора на училището за възникнали проблеми (според възложените от лекаря в здравния кабинет задачи);

- Контролира или извършва качествено сутрешно медицинско наблюдение;

- Водене на документацията.

 

Начална основна месечна заплата 990.00 лева, за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 1 % /един процент/ върху основното трудово възнаграждение за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит.

 

Необходими документи:
1.Автобиография - CV;

2.Копие от диплома за завършено образование, Специалност медицинска сестра.

3.Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, необходимите документи се подават в деловодството на Община Варна бул. ,,Осми приморски полк’’ № 43 не по-късно от 22.10.2020 г.

Заявление за кандидатстване за работа може да получите в деловодството на Община Варна или да я изтеглите от официалният сайт на Община Варна, Дирекции и дейности, Здравеопазване.

Телефон за контакт:052/820-516

Одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени за интервю.
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор.

Филиал ,,Детски ясли’’- Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.


wave