Информация
  • Временна работа
  • Пълен работен ден
  • 900 лв/месечно
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 18.10.2020 още 7 дни
  • Фирма директно набираща персонал

Технолог, биотехнологичен синтез

НАСЕКОМО АД България, Елин Пелин

Nasekomo разработва ефикасна и устойчива система, която превръща органичните хранителни отпадъци в биомаса от насекоми, която на свой ред се превръща в алтернатива на белтъчни храна за аквакултурите и животните. Ние използваме IoT, роботиката, автоматизацията и машинното обучение, за да направим нашия процес ефективен и рентабилен. И ние правим всичко това по екологосъобразен начин, без производство на парникови газове и без отхвърляне на отпадъци! Сегашният фокус на Nasekomo е върху замяната на фуражите за риба в Югоизточна Европа с продукти, получени от насекоми.

Какви ще бъдат задълженията ти:

Физична и химична характеристика на полимерите от насекоми (хитин / хитозан).

Индустриализация на хитинната екстракция и трансформация в хитозан.

Оценка на хранителните отпадъци (плодове и зеленчуци).

Контрол на процеса (От извличане на хитина до превръщането му в хитозан).

 

Какви са нашите очаквания:

Мобилност

Мотивация

Отговорност и работоспособност

Организаторски и технически умения

Работа в екип

Комуникативност


 


Стани част от екипа ни! Изпрати ни своето CV!

 

* Кандидатствайки по тази обява, ти биваш автоматично включен в процеса по подбор. Ако успешно преминеш всички стъпки, ще имаш възможност да насрочиш интервю в удобно за теб време, последван с практически изпит. Очакваме те!


wave