Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 1400-1800 лв/месечно
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 18.10.2020 още 7 дни
  • Фирма директно набираща персонал

Счетводител

Human Capital Store Ltd. България, София

Ние от Human Capital Store търсим Счетоводител, който да допълни екипа от опитни и висококвалифицирани в своята област служители. Дружеството е специализирано в сферата на счетоводните и консултантски услуги, по-специално в дейности свързани с вътрешно – общностно движения на стоките на територията на Европейския съюз, трети страни и територии ( Турция, Сърбия , Македония).

 

Какви ще бъдат отговорностите:

– Осчетоводяване и издаване на приходни и разходни фактури на банка;

– Осчетоводяване на отчети на подотчетни лица;

– Работа с касови наличности;

- Работа със софтуер;

– Месечно подаване на ДДС декларации;

– Подаване на интрастат декларации;

– Начисляване на ведомости за перосонал;

 

Какви са изискванията към кандидата:

– Добро ниво на английски език – говоримо и писмено (B2);

- Владеенето на френски език ще се счита за предимство

– Много добра компютърна грамотност (Outlook, Excel, Word);

– Опит на подобна длъжност минимум 1 година;

– Висше образование в сферата на икономиката ще се счита за предимство;

– Да притежава административни умения;

- Самостоятелно вземане на решени и добра комуникативност.


Предложението на клиента е:

– Гъвкаво работно време от понеделник до петък от 9:00 – 20:00 (с регламентирана обедна почивка);

- Допълнително здравно осигуряване;

- Сключен договор със здравни заведения;

– Коректни трудови взаимоотношения;

– Интересна и динамична работа;

– Възможност за кариерно развитие.

Може да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си на имейл:

office@humancapitalstores.com

Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер : 1783/ 30.09.2014.

Услугите към кандидатите са безплатни.

Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставите, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

 


wave