Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 19.10.2020 още 1 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Oперативен счетоводител

ЕЛДИ 05 ЕООД България, Пловдив

Счетоводна къща търси да назначи счетоводител.


1.Основни длъжностни задължения:
- текущо счетоводно отчитане на стопанските операции
- работи под ръководството на главен счетоводител, като изпълнява и други задачи в рамките на своите компетентности
2.Изисквания за заемане на длъжността:
- висше икономическо образование
- минимален двугодишен опит като счетоводител
- отлична компютърна грамотност
- владеенето на английски език е предимство
3.Предлагаме:
- трудов договор
- възнаграждение, обвързано с опита и постигнатите резултати

Ако позицията представлява интерес за Вас, изпратете Ваша актуална снимка и автобиография.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.


wave