Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 19.10.2020 още 6 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Клиничен лаборант

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XV СОФИЯ ЕООД България, София

"ДКЦ –ХV-СОФИЯ" ЕООД търси клиничен лаборант

Възнаграждението е по лично договаряне. 

Тел.: 02 962 494 6, 02 962 50 65


wave