Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 2000-2750 лв/месечно
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 19.10.2020 още 7 дни
  • Фирма директно набираща персонал

Проектант ОВиК

ТРИА СИСТЕМС ЕООД България, София

"Триа системс" ЕООД е фирма с над 15 годишен опит в строителния бизнес, специализирана в проектирането, управлението на проекти и изпълнението на строително-монтажни работи.

Описание на дейността:
• Подготовка на техническo заданиe
• Обезпечаване на съответствие на разработваните проектни решения с действуващите нормативни уредби
• Разработка на РД по:
отопление
вентилация
охладителни системи;
• Пресмятане и подбор на оборудване, съставяне на спецификации
• Осъществяване на авторски надзор.

Фирмата ни предлага:
• Работа в коректен и отговорен колектив в приятна работна обстановка
• Коректни трудови взаимоотношения - постоянен трудов договор и социално осигуряване.
• Професионално развитие в областта на ОВК проектиране;
• Работа върху предизвикателни и интересни обекти;

Изисквания:
• Висше техническо образование

• Работа на добро ниво с CAD софтуер.
• Работа на отлично ниво с EXEL, WORD и специализиран софтуер за ОВК

Предимства:
• Професионален опит в областта
• Autodesk Revit

• Английски или Немски език wave