Информация
  • Постоянна работа
  • Непълен работен ден, почасова
  • 600-1200 лв/месечно
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 19.10.2020 още 7 дни
  • Фирма директно набираща персонал

Специалист сектор Вендинг

Делфин КиВ ЕООД България, Варна

Описание и изисквания:

Поради преструктуриране на дейността си, Делфин КиВ ЕООД търси да назначи мотивиран, технически грамотен и контактен служител на длъжност "Специалист Сектор "Вендинг"".
Задължения:
- осигуряване на цялостната дейност на сектора;
- постоянно разширяване, оптимизиране и актуализиране на търговската мрежа;
- поддържане на постоянен контакт с клиентите, с цел контрол качеството на обслужване;
- постоянен контрол на техническото състояние на автоматите.
- постигане не реални високи финансови резултати на сектора.

От вас очакваме:

- разширяване на търговската мрежа, нейното ефективно поддържане и актуализиране;
- умение за самостоятелно, рационално и ефективно организиране на дейността, при минимален контрол и намеса от страна на работодателя;
- поддържане техническото състояние на автоматите и бързо реагиране при възникване на технически проблеми и аварии
- желание за работа, самоизява и постигане на реални успехи;
- креативност, лоялност, комуникативност и презентационни умения.

Изисквания:
- минимум средно образование;
- комуникативност вербалност и презентационни умения;
- притежаване на практически опит по експлоатация на вендинг автомати е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО;
- реални контакти в ХРК сектора и/или строителният бизнес, офиси и предприятия, са изключително предимство;
- свидетелство за правоуправление на МПС.

Ние предлагаме:
- възможност за изпълнение на задълженията като допълнителна дейност /почасово/, без контрол за работно време, със задължителни реални финансови резултати;
- първоначален граждански договор с Делфин КиВ ЕООД;
- дългосрочна обвързаност;
- възможност за кариерно израстване;
- атрактивно заплащане обвързано с реалните резултати;
- възможност за допълнителни доходи от другите сфери на дейност на фирмата;
- независимост и автономност;
- ненормиран /не контролиран/ работен ден;
- възможност за работа по трудови взаимоотношения и с други работодатели, без това да пречи на дейността в нашата фирма.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, изпратете автобиография и актуална снимка.

Първоначалния подбор ще се извърши по документи, контакт ще установим само с одобрените кандидати. Не окомплектовани документи няма да се разглеждат!!!
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор.


wave