Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 900-1200 лв/месечно
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 19.10.2020 още 7 дни
  • Фирма директно набираща персонал

Търговски представител с Личен автомобил

ЦЕНТУМ ЕООД България, Пловдив

 
• Активно търси и консултира нови клиенти с цел продажба продуктите на Компанията
• Използва иновативен подход във връзка с изграждане и поддържане ефективни отношения с новите клиенти на Компанията
• Оформя и подписва документи и формуляри, свързани с дейността
• Администрира процеси и отчита дейноста си пред пряк ръководител

Очакваме кандидатите да притежават:

• Възможност за командировки в страната, с продължителност от 3 до 5 дни
• Комуникативност и презентационни умения
• Високо ниво на самоконтрол и дисциплина
• Ориентация към високи резултати и доходи
• Компютърна грамотност
• Шофьорска книжка - категория В
• Опит в компании за продажба на бързооборотни стоки е предимство

Кандидатите могат да открият при нас:

• Среда на отворена комуникация и предприемачески дух
• Атрактивно възнаграждение – фиксиран доход по трудов договор и допълнително възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати
• Възможност за планиране и организация на работния ден
• Приятелска атмосфера, основана на готовност за взаимопомощ и съдействие
• Усвояване на полезен опит и практики от колеги, ръководители и ментори
• Възможности за професионално израстване и кариерно развитие

Позицията е подходяща за кандидати, които имат желание за кариера в бързо развиваща се среда. 


Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

wave