Информация
  • Временна работа
  • Непълен работен ден, почасова
  • 600-900 лв/месечно
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 19.10.2020 още 7 дни
  • Фирма директно набираща персонал

Представител-консултант

Oрганизация за обезщетяване на пострадали лица ЕООД България, Велико Търново

- ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:-консултация на пострадали лица
-контакт с пострадали лица - Основна задача на Организацията е подпомагането на пострадали при ПТП и Злополуки лица и техни близки, както и взаимодействието с държавните органи, институции и организации с цел изискването да се изплати обезщетение или компенсация от застрахователните дружества, гаранционен фонд, НББАЗ, и застрахователни компании извън страната.- Организация за Обезщетяване на Пострадали Лица ЕООД е дружество с ограничена отговорност което разяснява правата на пострадалите при ПТП и ги представляват пред застрахователите за постигане на спреведливо обезщетение за настъпили вреди, в следствие от застрахователни събития- непозволено увреждане, трудови злополуки, злополуки, пътно-транспортни произшествия на територията на България и в страните-членки от Европейския съюз.- "ООПЛ" съдейства във воденето на граждански и търговски дела, както и досъдебно представителство по наказателни дела, които са пряко обвързани с получаването на обезщетения при пострадали и техните наследници. "ООПЛ" е посредник и медиатор на жертви и техните близки, пострадали при катастрофи и злополуки, Целта на"ООПЛ" е да претендира и споразумява обезщетения пред застрахователни компании, фондове и бюра, които по различни причини забавят или предлагат несправедливи и занижени обезщетения.- Организация за Обезщетяване на Пострадали Лица "ООПЛ" осигурява максимална защита на вашите права и ще направи всичко възможно да получите адекватен и справедлив размер на обезщетение както и възстановяване на направените разходи за лечение, загуба на доход, разходи по транспорт и други .

wave