Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • Мениджмънт
  • Не се изисква опит
  • 19.10.2020 още 1 дни
  • Фирма директно набираща персонал

Регионален дистрибутор

айКлийн ООД България, Хасково

Предлагаме бизнес за регионален дистрибутор в областите Хасково, Кърджали, Смолян. Фирмата на дистрибутора може да предлага и други продукти, не само нашите. 
Дистрибуторът трябва да работи чрез фирма. Ще получава между 7% и 12% от реализирания оборот.
Продажба на професионални италиански препарати за автомивки, хотели, заведения, домове и офиси.
Продажба на професионални италиански машини за автомивки, хотели, заведения, домове и офиси.
Предлагане на изграждане на автомивки - пълно технологично оборудване на автомивки, включително и на самообслужване. 
Предлагане на услуги - почистване и обеззаразяване на домове, офиси, обществени зони с професионални машини и препарати. 
Възможност за получаване на добри възнаграждения, в зависимост от уменията, старанието и резултатите от работа на лицето, заемащо тази позиция. 
Задължително е притежаването на:
- чиста шофьорска книжка
- компютърни умения - изработка на презентации, публикации, реклама в соц.медии и т.н.
- умения за водене на конструктивен диалог с клиенти
- базови технически познания в областта на автомивки, машини и т.н.
- умение за работа с каталози на английски
- добра, позитивна визия и високо ниво на лична хигиена
С перспективните кандидати ще се свържем и ще бъдат поканени на интервю.


wave