Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 19.10.2020 още 2 дни
  • Фирма директно набираща персонал

Служител в офис на SDI Застрахователен брокер - гр. Габрово

Ес Ди Ай Груп ООД България, Габрово

Служител в офис на SDI Застрахователен брокер - гр. Габрово


Ако искате да се занимавате с нещо ново, интересно и престижно, присъединете се към нашия екип!

Станете част от най-големия застрахователен брокер в България!

Не е необходимо да имате опит в застраховането или специално образование! Достатъчно е да желаете да придобивате нови умения и да се развивате в една от най-интересните професии.

Ние от SDI продължаваме да развиваме нашите офиси и имаме нужда от позитивни и мотивирани хора, с които заедно да постигаме нови, още по-големи успехи!

Предлагаме безплатно обучение от А до Я, добри условия на работа и мотивиращо възнаграждение.

SDI е първият застрахователен брокер, създал верига от офиси за застрахователни и финансови услуги на територията на Република България. От 2012 г. компанията е застрахователен брокер №1 по данни на Комисията за финансов надзор. През 2018 г. SDI спечели призовото място сред брокерите в конкурса "Застрахователен брокер на годината”, "Застраховател на годината" и "Пенсионноосигурително дружество на годината”. През 2019 г. компанията бе обявена и за любима марка на българите в единствената по рода си потребителска класация „Любимите марки”. Дружеството има присъствие в 35 града и предлага продуктите на водещите застрахователни компании в над 190 офиса.

Ако Вие притежавате:

• Интерес към нови предизвикателства,
• Желание за постигане на добри резултати,
• Умения за активна комуникация с клиентите на дружеството,
• Изрядност при работа с документи и парични средства,
• Компютърна грамотност.

Вашите задължения ще включват:

• Полагане на усилия при първоначалното обучение и поддържане на професионалната квалификация;
• Коректно и вежливо обслужване на клиентите на дружеството;
• Продажба на всички застрахователни продукти в офисите;
• Максимална прецизност при работа с документи;
• Добър външен вид и делово облекло.

Ние Ви предлагаме:

• Динамична работа в лидера на застрахователно–брокерския пазар;
• Двумесечно първоначално обучение, по време на което новоназначените служители получават възнаграждение по трудов договор;
• След започване на работа в офис на дружеството, служителите имат право на участие в индивидуални бонус системи за допълнително възнаграждение, обвързано с продажбите;
• Комуникацията в екипа и организацията на дейността се осъществява чрез модерни интернет приложения.
• Дружеството осигурява добра работна атмосфера, в която всеки служител може да разчита на диалог и съдействие от всички управленски нива;
• Професионално развитие по утвърдена система.
• Безплатна застраховка Злополука на служителя, отстъпки от лични застраховки, отстъпки при партньори на дружеството и др.


Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете автобиография на български език и актуална снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички кандидатури се разглеждат при стриктна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.


wave