Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 1250-1700 лв/месечно
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 19.10.2020 още 7 дни
  • Фирма директно набираща персонал

ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ

ЕГЛО България ЕООД България, София

ЕГЛО България, дъщерна фирма на австрийската фирма за продажба на осветителни тела EGLO Leuchten GMBH търси за шоурум в София мотивирани кандидати за следната позиция: Продавач - консултант. Адресът на шоурума е София, ул. Околовръстен път 106, ет. 2 и ет.3 (сградата на Decor Centar).

Длъжностни задължения:
- посреща и обслужва клиентите като ги запознава с качествата на продаваните продукти;
- приема получаваща се стока и предава или изпраща същата на клиенти;
- аранжира и засветва мострите според фирмената политика;
- следи за наличието на всички необходими етикети и означения;
- изпълнява функциите на материално отговорно лице;
- приема парични суми,издава касови бележки и фактури, спазвайки правилата за финансова отчетност на фирмата;
- поддържа търговския вид и хигиена на работното място;
- изпълнява и други задължения свързани с работата му.

Изисквания за заемане на длъжността:
- комуникативност, умение за работа в екип, инициативност, лоялност, желание за усъвършенстване;
- опит в продажбите на осветителни тела е предимство;
- завършено висше техническо образование е предимство;
- компютърна грамотност и умение за работа с Word, Excel и други;
- владеенето на чужд език е предимство.

За събеседване ще бъдат поканени само кандидатите одобрени по документи.

Информацията предоставена от кандидатите е защитена по смисъла на ЗЗЛД.

wave