Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 19.10.2020 още 1 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Международен шофьор на АВТОВОЗ

РиН Транс - Рангелов ЕООД България, София

Рин Транс - Рангелов ЕООД търси международен шофьор с опит за работа на АВТОВОЗ


- Заплащане на ден - 85€ / 90€

- Трудов договор с осигуровки
- Изплащане на заработеното на всяка седмица
- Работа предимно Германия и Белгия.


За контакти:
0888 631 641
0887 880 227


София-1111, ул. „Калиманци” 2

wave