Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 1000-3000 лв/месечно
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 19.10.2020 още 1 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

СЕРВИЗЕН ТЕХНИК

ТЕЛКОМ ООД България, Плевен

МОНТАЖ, ПОДДРЪЖКА,РЕМОНТ  НА РЕСТОРАНТСКО И БАР ОБОРУДВАНЕ - КУХНЕНСКИ И БАРОВИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ

wave