Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 900-1200 лв/месечно
  • Мениджмънт
  • Не се изисква опит
  • 19.10.2020 още 7 дни
  • Фирма директно набираща персонал

Мениджър социални дейности

Асоциация да съхраним жената Сдружение България, Варна

Управленски опит най-малко 3 години, висше образование,опит в работа с деца с аутизъм

wave