Информация
 • Постоянна работа
 • Пълен работен ден
 • 1000-1600 лв/месечно
 • Експерти, специалисти
 • Не се изисква опит
 • 19.10.2020 още 7 дни
 • Фирма директно набираща персонал

Експерт "Европейски проекти"

ЕУРО СТЕП ЕООД България, София

Euro Step Ltd. търси да назначи:

Експерт "Европейски проекти"
Описание на позицията:

 • подпомага дейността на Мениджър проекти в процеса на подготовка, разработване на и управление на проекти с европейско финансиране и друго донорско финансиране;
 • систематизира проектната документация, поддържа досиета на проектите - електронни и на хартия;
 • комуникира с потенциални и активни клиенти на компанията с оглед подготовка на проектни предложения, изпълнение и отчитане на одобрени проекти;
 • проучва отворени и предстоящи схеми и процедури за безвъзмездна помощ;
 • резюмира и анализира възможностите за безвъзмездно финансиране, с оглед клиентската база;
 • преглед на профили на клиенти за съответствие с изискванията на схемите и процедурите;
 • търси информация в публично достъпни бази данни и регистри;
 • разработва цялостно проектни предложения;
 • подпомага дейността на Мениджър проекти в управлението и/или отчитането на проекти;
 • други сходни задачи, поставени от прекия ръководител.


Изисквания:

 • Висше образование в сферата на правото, икономиката или мениджмънта;
 • Английски език на ниво С1 или еквивалент (втори западен език е предимство);
 • Отлично познаване на Microsoft Office и много добро владеене на практическа текстообработка (форматиране на текстове и документи, проверка за грешки и т.н.).
 • Желание и готовност за работа в екип и придобиване на нови знания и умения;
 • Коректност и стремеж към високи постижения.


Ние предлагаме:

 • Конкурентно възнаграждение според резултатите;
 • Удобен и достъпен офис в близост до линии на градския транспорт;
 • Вътрешни обучения по управление на проектния цикъл, бюджетиране, текстообработка и дизайн, презентационни умения, работа в екип, управление на времето и много други;


Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати!


wave