Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 800-1300 лв/месечно
  • Експерти, специалисти
  • Не се изисква опит
  • 19.10.2020 още 9 часа
  • Фирма директно набираща персонал

Верига детски центрове търси аниматори и администратори в екипа си.

Заповядайте при нас ако сте:

- комуникативен и усмихнат
- търпелив и спокоен
- творческа и енергична личност
- със способност за импровизация
- имаш усет и умение за работа с деца
- опитът при воденето на детски игри и партита е препоръчителен, но не задължителен.

Ние предлагаме:

- Работно време основно от 10:00 до 22:00 часа

- Въвеждащо фирмено обучение в заеманата длъжност

- Високо трудово възнаграждение плюс бонусова система, ориентирана
към резултатите и ефективността на работа.

- Коректно и навременно заплащане.

- Работа с професионалисти в усмихнат екип.


Ако настоящата обява Ви интересува, изпратете ни автобиография и актуална
снимка.

wave