Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 1100-1200 лв/месечно
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 19.10.2020 още 2 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Помощник фармацевт

Салус Фарма ЕООД България, Сливен

Отпускане на лекарствени продукти, консултации, приемане, поръчки и заприхождаване на стока.

wave