Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 2700-3700 лв/месечно
  • Мениджмънт
  • Не се изисква опит
  • 19.10.2020 още 2 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

МЕНИДЖЪР "Управление на проекти по Европейски програми"

СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ ООД България, София

Нашият клиент е водеща консултантска компания в областта на подготовката и управлението на проекти, финансирани от програмите на ЕС. Компанията има над 10г. опит в управлението на проекти по различни Европейски програми. Във връзка с разширяването на дейността си компанията търси опитен мениджър в областта на подготовката и управлението на проекти по програми финансирани от Европейския съюз.

ИЗИСКВАНИЯ:

1.Образование: висше. Специалност в областта на икономическите дисциплини е предимство.
2.Квалификация (опит): Познания и опит в изготвяне и управление на проекти по
Оперативните програми - минимум 3г.
3.Отлична компютърна грамотност и опит в работа с електронните платформи за
изготвяне и управление на проекти.
3. Много добър английски език.


ОТГОВОРНОСТИ:

Изготвяне на проектни предложения.
Самостоятелно управление на проекти.
Комуникира с клиенти на компанията относно подготовката на проектни предложения, изпълнение и отчитане на одобрени проекти.
Проучва отворени и предстоящи схеми и процедури за финансиране.
Анализира възможностите за финансиране на клиентите на компанията.
Преглед на профили на клиенти за съответствие с изискванията на схемите и процедурите.
Анализ на информация в публично достъпни бази данни и регистри.
Систематична подготовка и стриктно класифициране на проектната документация.

Условия:
Възможност за професионална реализация и развитие в утвърдена консултантска компания. Много добро основно възнаграждение в зависимост от опита в управлението на проекти и обема на ангажиментите които изпълнява.

Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография. Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и подлежат на специален режим на защита, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

С всички кандидати, одобрени по документи, ще бъде проведено интервю.

СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ - лиценз № 2221 от 16.03.2017г.


wave