Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 600-900 лв/месечно
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 20.10.2020 още 2 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Сътрудник охрана

РУА Секюрити ЕООД България, София

Извършване на охранителна дейност в Хвостохранилище, района на Кремиковци.

Трудов договор.
Коректни трудови взаимоотношения.
Работен режим по график.

За повече информация: 0887 70 28 76 Боян Ценов

wave