Информация
  • Постоянна работа
  • Пълен работен ден
  • 560-750 лв/месечно
  • Служители, работници
  • Не се изисква опит
  • 20.10.2020 още 3 месеца
  • Фирма директно набираща персонал

Охрана

РУА Секюрити ЕООД България, София

Извършване на охранителна дейност в Хвостохранилище, района на Кремиковци.

Трудов договор.
Коректни трудови взаимоотношения.
Работен режим по график.

За повече информация: 0887 70 28 76

wave